Bartók Táncegyüttes

A Bartók Táncegyüttes Bartók Béla és Martin György munkásságát tekintve példának a népzene és tánchagyomány gyűjtését, feldolgozását és széleskörű terjesztését tartja feladatának.

A táncegyüttes 1958-ban alakult. 1991 óta egyesületi működtetésben önfenntartó.

Zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát-medence folklórhagyományát. Hitelesen mutatja be korszerű színpadi művekben a különböző magyar és nemzetiségi tájegységek táncait, táncos szokásait. Mind a táncosok, mind a zenészek anyanyelvi szinten rögtönzik a táncokat, illetve muzsikálnak.

Az együttes rendszeresen részt vesz magyarországi szakmai rendezvényeken, bemutatókon. Tagjai az együttesi munkán túl igyekszenek személyesen megismerni a még fellelhető tánchagyományokat és azt saját közösségi életükben tudatosan ápolni.

Az együttesben tudatos utánpótlás nevelőmunka folyik. Rendszeresen óvodás- és gyermekcsoport valamint ifjúsági csoport dolgozik a felnőtt együttes mellett.

Jelmeztárát eredeti darabokból és készíttetett jelmezekből állította össze, ügyelve a tájegységi különbözőségekre, illetve egyezésekre.

Az előadásokat az együttes táncosai az adott tájegység viseletében élő zenekísérettel mutatják be. Évente mintegy 40-50 előadást tartunk különböző meghívásoknak eleget téve. Legteljesebb önálló műsora két részes /2X50 perc/ non-stop folklór műsor. Előadásokat tartunk színházi vagy szabadtéri körülmények között egyaránt.

A Bartók Táncegyüttes több alkalommal nyert díjakat hazai és külföldi fesztiválokon.