Bartók Táncegyüttes

A Bartók Táncegyüttes Bartók Béla és Martin György munkásságát tekintve példának a népzene és tánchagyomány gy?jtését, feldolgozását és széleskör? terjesztését tartja feladatának.

A táncegyüttes 1958-ban alakult. 1991 óta egyesületi m?ködtetésben önfenntartó.

Zene- és táncrepertoárja felöleli az egész Kárpát-medence folklórhagyományát. Hitelesen mutatja be korszer? színpadi m?vekben a különböz? magyar és nemzetiségi tájegységek táncait, táncos szokásait. Mind a táncosok, mind a zenészek anyanyelvi szinten rögtönzik a táncokat, illetve muzsikálnak.

Az együttes rendszeresen részt vesz magyarországi szakmai rendezvényeken, bemutatókon. Tagjai az együttesi munkán túl igyekszenek személyesen megismerni a még fellelhet? tánchagyományokat és azt saját közösségi életükben tudatosan ápolni.

Az együttesben tudatos utánpótlás nevel?munka folyik. Rendszeresen óvodás- és gyermekcsoport valamint ifjúsági csoport dolgozik a feln?tt együttes mellett.

Jelmeztárát eredeti darabokból és készíttetett jelmezekb?l állította össze, ügyelve a tájegységi különböz?ségekre, illetve egyezésekre.

Az el?adásokat az együttes táncosai az adott tájegység viseletében él? zenekísérettel mutatják be. Évente mintegy 40-50 el?adást tartunk különböz? meghívásoknak eleget téve. Legteljesebb önálló m?sora két részes /2X50 perc/ non-stop folklór m?sor. El?adásokat tartunk színházi vagy szabadtéri körülmények között egyaránt.

A Bartók Táncegyüttes több alkalommal nyert díjakat hazai és külföldi fesztiválokon.